Sleutelpersonen

Als je gaat beachen moet je eerst zelf een veld opzetten. De palen, netten en lijnen bevinden zich in het afgesloten materialenhok. Natuurlijk dient alles na
afloop opgeruimd en netjes in een afgesloten hok achtergelaten te worden. Om van de beachvelden gebruik te kunnen maken zul je dus de sleutel van het
materialenhok nodig hebben. Deze kun je op de volgende adressen ophalen:

 

René Geneugelijk; Rozenlaan 7; Ouderkerk ad IJssel

 

Poul de Jong; Leeuwerikhof 7; Lekkerkerk

 

Steven Bijlsma; Bezaanzeil 8, Krimpen ad IJssel

 

Houd er rekening mee dat je ruim van tevoren belt of je de sleutel kunt halen.
Je kunt er niet vanuit gaan dat er op elk moment van de dag iemand op het sleuteladres aanwezig is.

De sleutel dient, na gebruik van het veld, nog op diezelfde dag/avond terug gebracht te worden.